Norwegian books

Forfatteren av “The CB-IR series” har også skrevet noen bøker på norsk.

Halehjul

Halehjul

En lettfattelig sammenstilling av teorigrunnlaget man bør ha for å kunne begynne på en førstegangs halehjulsutsjekk.

Mer om boken her.

Kommunikasjon

Denne boken er en lettfattelig sammenstilling av teorigrunnlaget man skal ha for å ta et flytelefonistsertifikat, enten som en del av privatflygerteorien eller om man ønsker å fly drone, sportsfly, helikopter eller seilfly.

Mer om boken her.