Norwegian books

Forfatteren av “The CB-IR series” har også skrevet noen bøker på norsk.

Halehjul

Halehjul

En lettfattelig sammenstilling av teorigrunnlaget man bør ha for å kunne begynne på en førstegangs halehjulsutsjekk.

Mer om boken her.

Kommunikasjon

Denne boken er en lettfattelig sammenstilling av teorigrunnlaget man skal ha for å ta et flytelefonistsertifikat, enten som en del av privatflygerteorien eller om man ønsker å fly drone, sportsfly, helikopter eller seilfly.

Mer om boken her.

Nattflyging

Nattflyging

Å fly om natten er både svært vakkert og spennende, men ikke helt uten risiko. Derfor er det viktig at du er godt forberedt og at du har nødvendig kunnskap for å minimere risikoen og unngå ubehagelige overraskelser. Denne boken vil gi deg den grunnleggende teorien du behøver for å kunne begynne å fly i mørket.

Mer om boken her.